Voortgang bekijken van een backup of restore

Soms wil je de voortgang bekijken van een lopende backup of restore van een database. Hiertoe kun je het volgende commando uitvoeren in een query window. Transact-SQL SELECT session_id, start_time, STATUS, command, percent_complete, estimated_completion_time, estimated_completion_time / 60 / 1000 AS estimate_completion_minutes, --(select convert(varchar(5),getdate(),8)), DATEADD(n, estimated_completion_time / 60 / 1000, GETDATE())…
Menu