Diagnose Behandel Combinaties (DBC)

Deze bijlage van de Nederlandse implementatierichtlijnen voor HL7 versie 2.4 beschrijft berichten die samenhangen met alle vormen van gegevensuitwisseling rond Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), inclusief de daarmee samenhangende concepten (met name het zorgtraject en de verwijzing) conform specificaties opgesteld door het DBC2003 project en DBC-Onderhoud. Deze specificaties zijn mede gebaseerd…
Menu