Diagnose Behandel Combinaties (DBC)

Deze bijlage van de Nederlandse implementatierichtlijnen voor HL7 versie 2.4 beschrijft berichten die samenhangen met alle vormen van gegevensuitwisseling rond Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), inclusief de daarmee samenhangende concepten (met name het zorgtraject en de verwijzing) conform specificaties opgesteld door het DBC2003 project en DBC-Onderhoud. Deze specificaties zijn mede gebaseerd…

Financieel Management (DFT)

Zoals in het HL7 handboek is aangegeven, beschrijft deze post de berichten die nodig zijn voor de financiële afwikkeling van de aan patiënten verleende zorg. De berichten die in deze post zijn opgenomen, zijn alle patiëntgerelateerde. Mogelijk worden in de toekomst andere financiële transacties toegevoegd. In Nederland is een bericht…
Menu