Index Fragmentatie

SQL Server gebruikt indexen om de gegevens in de database snel terug te kunnen vinden. Om de snelheid optimaal te houden, moeten we zorgen dat ze zo min mogelijk gefragmenteerd zijn. Wat is fragmentatie? Kort samengevat, kun je indexen beschouwen als een lijstje met (een deel van) de informatie uit…

SQL Server logins kopieren tussen servers

Wanneer een database wordt gerestored naar een andere server, bevat deze een set users en machtigingen, maar er zijn mogelijk geen overeenkomstige logins of de logins zijn mogelijk niet gekoppeld aan dezelfde users. Dit fenomeen staat beter bekend als ‘orphaned users’. Hoe zit dit nu ook alweer precies? Laten we…

Tabellen kopieren tussen databases

Stel je het volgende scenario voor: iemand vraagt je om alle tabellen die beginnen met “MEDICAT_” in de database HIX_ONTWIKKEL te kopiëren naar de database DBATOOLS. Hoe zou je dat aanpakken? Wel, er zijn verschillende manieren maar dit is een van de makkelijkste: Transact-SQL DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = N''; SELECT…

Voortgang bekijken van een backup of restore

Soms wil je de voortgang bekijken van een lopende backup of restore van een database. Hiertoe kun je het volgende commando uitvoeren in een query window. Transact-SQL SELECT session_id, start_time, STATUS, command, percent_complete, estimated_completion_time, estimated_completion_time / 60 / 1000 AS estimate_completion_minutes, --(select convert(varchar(5),getdate(),8)), DATEADD(n, estimated_completion_time / 60 / 1000, GETDATE())…

SQL Server Dedicated Admin Connection (DAC)

De dedicated admin connection (DAC) kan u uit een lastige situatie helpen. Dit is gebouwd om u te helpen verbinding te maken met SQL Server en query’s uit te voeren in gevallen met kritieke prestatieproblemen. Dit werkt door SQL Server een ​​thread te laten reserveren die specifiek is bedoeld voor…
Menu