Financieel Management

Zoals in het HL7 handboek is aangegeven, beschrijft deze post de berichten die nodig zijn voor de financiële afwikkeling van de aan patiënten verleende zorg. De berichten die in deze post zijn opgenomen, zijn alle patiëntgerelateerde. Mogelijk worden in de toekomst andere financiële transacties toegevoegd. In Nederland is een bericht…
Menu