Unieke Zorg Identificatienummer (UZI)

Dit document biedt u het overzicht van hoe u om dient te gaan met de landelijke identificatie van zorgverleners in de HL7 berichten. In het kort gaat het om alle berichten die verstuurd worden waarin een zorgverlener genoemd wordt. Nog korter gezegd gaat het daarmee dus om alle berichten. Het…

Diagnose Behandel Combinaties (DBC)

Deze bijlage van de Nederlandse implementatierichtlijnen voor HL7 versie 2.4 beschrijft berichten die samenhangen met alle vormen van gegevensuitwisseling rond Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), inclusief de daarmee samenhangende concepten (met name het zorgtraject en de verwijzing) conform specificaties opgesteld door het DBC2003 project en DBC-Onderhoud. Deze specificaties zijn mede gebaseerd…

Document Management (MDM)

Deze sectie definieert de transactieset voor medisch documentbeheer (MDM). Het ondersteunt de verzending van nieuwe of bijgewerkte documenten of informatie over hun status (sen). De triggergebeurtenissen en berichten kunnen worden onderverdeeld in twee brede categorieën, een die de statussen van documenten beschrijft, en een die beide de statussen beschrijft en…

Scheduling (SIU)

Hoofdstuk 10 van de HL7 standaard beschrijft berichten die dienen om informatie over gebeurtenissen door te geven, die samenhangen met het plannen van afspraken in de context van de gezondheidszorg. De standaard bevat specificaties voor drie berichtcategorieën, te weten: Request transactions Dit betreft verzoeken voor het plannen van afspraken en…

Observation Reporting (ORU)

Deze post beschrijft  de overdracht tussen twee  (informatie-) systemen t.a.v. patiëntgeoriënteerde klinische data (communicatie tussen filler en placer). Begrippen Placer:  persoon /service die een onderzoek aanvraagt Filler: Persoon of service die de resultaten produceert van het onderzoek Battery:  Een set van onderzoeken die bij elkaar horen Observation: een meting van…

Financieel Management (DFT)

Zoals in het HL7 handboek is aangegeven, beschrijft deze post de berichten die nodig zijn voor de financiële afwikkeling van de aan patiënten verleende zorg. De berichten die in deze post zijn opgenomen, zijn alle patiëntgerelateerde. Mogelijk worden in de toekomst andere financiële transacties toegevoegd. In Nederland is een bericht…

Order Entry (ORM, OML)

Een order is in eerste instantie te zien als een opdracht van een (geautoriseerde) zorgverlener om een onderzoek te laten uitvoeren. Orders kunnen echter ook gebruikt worden voor het bestellen van materialen of producten. ORM – general order message (event O01) De functie van de boodschap is het initiëren van…

Admission, Discharge & Transfer (ADT)

Hier worden de verschillende events beschreven die gelden binnen ADT (Admission, Discharge en Transfer). In de Nederlandse implementatiegids zullen alleen de events worden toegelicht waarvan het gebruik bekend is of binnenkort verwacht wordt. De berichtopbouw van de ADT events is voor de meeste events gelijk. We zullen de meest uitgebreide…

Veel gebruikte HL7 berichttypes

Type Betekenis Doel ADT / QRY Admit, Discharge and Transfer Patient Administration ORM / ORR General Order Message Order Entry OML / ORL Laboratory Order Message Order Entry DFT Post Detail Financial Transaction Financial Management ORU Unsollicited Observation Result Observation Reporting OUL Unsollicited Laboratory Observation Message Observation Reporting SIU Schedule…
Menu