(Grote) bestanden kopieren via Cloverleaf

Eén van mijn BI collega’s had onlangs via de Service Desk een speciaal verzoek geplaatst. Hij wilde iedere avond om 22.00 uur geautomatiseerd enkele bestanden vanaf productielocatie A kopiëren naar acceptatieserver B en productieserver C. In eerste instantie had ik bedacht dit op te lossen via Windows geplande taken op…

Nuttige Cloverleaf commando’s

setroot setsite [sitename] Status functions: hciconnstatus [{-p process | -c connection}] [-s {P|T}] [-h] hciprocstatus [-p process] [-e] Database functions: hcidbdump [-U userid] [-v] -B [tarfile] hcidbdump {-r|-e} [-U userid] [-l] [-L] [-v] [-D] hcidbdump -e (toon error database) hcidbdump -r (recovery database) hcidbdump -e -f hix_edi_eoverdracht hcidbdump -e -m…

Recovery Database statussen

1          Inbound Pre TPS (IB pre-SMS) 2          Inbound Post TPS (IB post-SMS) 3          ICL proto sent 4 ICL xlate staged 5          Route Detail Pre TPS (pre xlate) 6          Route Detail Raw TPS (partial xlate) 7          Route Detail Post TPS (post xlate) 8          ICL xlate sent 9         …

Error database statussen

100      No TrxId found 101      Unsupported TrxId 103      Tcl failure in TrxId determination 104      No destination for reply message 105      No destination for data message 106      Disallowed Gateway Routing 200      Tcl failure in IB reply TPS 201      Tcl failure in IB data TPS 202      Tcl…

Thread panic

Wanneer je met meerdere beheerders op de Cloverleaf in EDIT mode threads opent, kan het gebeuren dat er een thread panic optreedt. Je krijgt het proces waartoe die thread behoort dan niet meer opgestart. Een thread panic op een proces ALG_ORU kan als volgt worden opgelost: Open een command prompt…
Menu