Verwerkersovereenkomst

De Europese Privacyverordening AVG heeft een nieuwe naam voor de bewerkersovereenkomst: verwerkersovereenkomst. Dit sluit aan bij de veranderde termen ‘verantwoordelijke’ (‘controller’) die is vervangen door verwerkingsverantwoordelijke en ‘bewerker’ (‘processor’) die is aangepast tot verwerker. Op deze pagina hanteren we voorlopig nog de oude benamingen. Wat is een bewerkersovereenkomst? Een bewerkersovereenkomst…

Afkortingen

Afkorting Betekenis ATNA Audit Trail and Node Identification BPPC Basic Patient Privacy Consents CA Certification Authority CCD Continuity of Care Document CDA Clinical Document Architecture CIFS Common Internet File System CIS Clinical Information System CSR Certificate Signing Request DDL Data Definition Language DML Data Manipulation Language DR Disaster Recovery EMR…
Menu