HL7
19
0

Unieke Zorg Identificatienummer (UZI)

Dit document biedt u het overzicht van hoe u om dient te gaan met de landelijke identificatie van zorgverleners in de HL7 berichten. In het kort gaat het om alle berichten die verstuurd worden waarin een zorgverlener genoemd wordt. Nog korter gezegd gaat het daarmee dus om alle berichten.

Het is natuurlijk denkbaar dat een instelling intern blijft werken met de ooit ingevoerde en door alle systemen als zodanig ondersteunde interne zorgverleneridentificatie-nummers. Deze keuze betekent echter dat voor alle transmurale en alle intramurale berichtenstromen een conversie gedaan moet worden naar de bijbehorende UZI identificatie.

Daar komt nog bij dat alle systemen op termijn uitgerust zullen zijn met kaartlezers waarin zorgverleners hun kaart met hun gegevens zullen moeten plaatsen. Dat betekent dat zelfs voor interne communicatie op zeker moment een ‘terug’ conversie moet gaan plaatsvinden om de interne nummering te blijven handhaven.

In dit document wordt dan ook uitgegaan van een algehele conversie van een instelling, om in elk geval naast de interne nummering zo niet in plaats van de interne nummering de UZI gegevens te communiceren.

Referenties

  1. HL7 v2.4 US Standard van november 2000
  2. HL7 v2.4 NL Implementatie Gids Update 11-2006
  3. UZI-register, website http://www.uziregister.nl
  4. UZI-register algemene brochure. http://www.uziregister.nl/pdf/Algemene_brochure_UZI-pas.pdf
  5. UZI-register verschillende soorten passen http://www.uziregister.nl/pdf/06-04-27_verschillende_UZI-passen.pdf
  6. UZI-register CA model, Pasmodel, Certificaat- en CRL-profielen http://www.uziregister.nl/pdf/20060327_CA_model_pasmodel_Certificaatprofielen.pdf
  7. Public Key Infrastructure Overheid https://www.pkioverheid.nl/

Korte inleiding UZI nummers

UZI-nummers zijn Unieke Zorgverlener Identificatienummers, die landelijk gelden. Ze worden beheerd in het UZI-register. De verantwoordelijke instantie hiervoor is het CIBG. UZI-nummers worden wettelijk genoemd in het kader van de Wet Gebruik Burger Service Nummer in de Zorg (Wbsn-z) artikel 14.

De UZI-nummers komen in de praktijk van een UZI-pas. Deze creditcardvormige kaart heeft een chip waarop het UZI-nummer staat en nog een aantal andere gegevens. De kaart ziet er als volgt uit:

Welke gegevens allemaal op de UZI-pas staan, kunt u vinden via de brochures uitgegeven door het CIBG [ref.3]. Goed om op te letten is dat er verschillende soorten passen bestaan [ref.5].

Het UZI-nummer alleen is niet voldoende om te bepalen wie de persoon is. Bij elk UZI-nummer hoort ook een code voor UZI-register Abonneehouder, de zogeheten URA-code en de code voor de rol die de persoon bekleedt. Alles bij elkaar gaat het om deze gegevens:

UZI-nummer.                           Formaat: 9 cijfers, eventueel aangevuld met voorloopnullen

Rolcode.                                    Formaat: nn.nnn (2 cijfers, een punt, 3 cijfers)

URA-nummer.                         Formaat: 8 cijfers, eventueel aangevuld met voorloopnullen

Ingangsdatum UZI-pas.          Formaat: 8 cijfers YYYYMMDD

Einddatum UZI-pas.               Formaat: 8 cijfers YYYYMMDD

UZI nummer in datatypes

Zorgverleners en medewerkers komen in bijna alle, zo niet alle berichten voor. Ze zijn er de opnamearts, de laborant, de typiste, de externe geconsulteerde arts, etc. Hiermee raakt het dus ook alle deelgebieden patiëntadministratie, orders, planning (Scheduling), uitslagen, financiële verrichtingen en tabelbewerkingen (Master File Notification). De zorgverleners en medewerkers komen voor in verschillende segmenten zoals daar zijn de segmenten PV1, ROL, ORC, OBR, OBX, FT1, AIP, STF, etc.

De overeenkomst tussen al deze berichten is dat de zorgverlener of medewerker in één van drie datatypen gestuurd zal worden, namelijk het datatype Composite (CM), Extended Composite Id With Check Digit (CX) of Extended Coded Name (XCN). De enige uitzonderingen hierop vormen het ROL-, het PRA- en het STF segment, waarin naast de genoemde datatypes ook volledige persoonsgegevens gestuurd worden.

Tags:

Soortgelijke Berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Meest Bekeken Berichten

Menu