HL7
42
0

Order Entry (ORM, OML)

Een order is in eerste instantie te zien als een opdracht van een (geautoriseerde) zorgverlener om een onderzoek te laten uitvoeren. Orders kunnen echter ook gebruikt worden voor het bestellen van materialen of producten.

ORM – general order message (event O01)

De functie van de boodschap is het initiëren van de transmissie van orders. Dit betekent nieuwe orders, het annuleren van bestaande orders, stoppen, tijdelijk stoppen etc.

Het trigger event voor deze boodschap is elke wijziging m.b.t. een order.

Het ORM bericht is alleen aanwezig in het kader van backwards compatibility redenen, vanaf versie 2.4 worden de volgende berichten geadiviseerd : OMG, OML, OMD, OMS, OMN en OMP. Eén van de redenen hiervoor is o.a. uitbreiding met het SAC segment (ondersteuning monster informatie).

Ook is het nu mogelijk met het CTD segment, een nieuw segment in versie 2.4, tijdelijke patiëntdetails specifiek voor deze order mee te kunnen geven.

Als  “Order Detail Segment” zouden de volgende segmenten gebruikt kunnen worden: OBR, RQD, RQ1, RXO, ODS, ODT. Er zijn echter slechts implementaties bekend met het segment OBR.

Volgens de syntax zijn de patiëntgerelateerde segmenten in principe optioneel. Het verdient echter aanbeveling om in orderberichten die in relatie staan tot een specifieke patiënt deze segmenten met op zijn minst de verplichte velden altijd mee te sturen.

Een Common Order omvat volgens de standaard altijd slechts een enkel Order Detail Segment (bijv. OBR) met de gegevens van het gewenste onderzoek. De achterliggende gedachte is, dat altijd gebruik gemaakt wordt van een battery- of packagecode indien meerdere onderzoeken gelijktijdig aangevraagd moeten worden. M.a.w. ieder OBR-segment wordt voorafgegaan door een ORC-segment elke ORC-OBR combinatie heeft zijn eigen ordernummer.

Voor de Nederlandse situatie geldt dat ook wel orders gestuurd worden met meerdere onderzoeken. In dit geval lijkt het niet mogelijk om de standaard exact na te leven. De volgende twee (van de standaard afwijkende) oplossingen worden tot op heden gehanteerd:

voor ieder Order Detail Segment wordt het ORC-segment herhaald (met identieke inhoud)

of

er worden meerdere OBR-segmenten onder een enkel ORC-Segment geplaatst (overeenkomstig de syntax van Dieet-Orders).

Volgens de standaard is het volgende dus toegestaan:

ORC
OBR (battery code)

Of (i.g.v. elementaire bepalingen):

ORC
OBR (onderzoek A)
ORC

OBR (onderzoek B)
ORC

OBR (onderzoek C)
ORC

OBR (onderzoek D)
OBX

In het verleden is in de praktijk vaak ten onrechte onderstaand schema toegepast. De werkgroep adviseert dringend om onderstaand schema niet meer toe te passen.

ORC
OBR (observatie A)
OBX
OBR (observatie B)
OBR (observatie C)
OBX
OBR (observatie D)
OBX

De OBX-segmenten worden bij een order uitsluitend gebruikt voor het oversturen van klinische gegevens die nodig zijn bij het uitvoeren van de verrichting respectievelijk bij het interpreteren van het resultaat. Voorbeelden: lichaamsgewicht of zwangerschapsduur van de patiënt.

Wanneer OBX-segmenten gebruikt worden, kunnen ze gerelateerd zijn aan het voorafgaande OBR-segment, dit is echter niet noodzakelijkerwijs het geval en moet bij de implementatie worden afgestemd.

ORR – general order response message (event O02)

OMP – pharmacy/treatment order message (event O09)

Het OMP bericht is de vervanger van het ORM-bericht.  Acknowledgement van het OMP-bericht vindt plaats middels het ORP-bericht. Het OMP-bericht voorziet in het plaatsen van orders bij het (ziekenhuis)apotheeksysteem. Het bericht ondersteunt medicatieaanvragen op naam en niet bestellingen ten behoeve van de afdelingsvoorraad.

ORP – pharmacy/treatment order acknowledgement (event O10)

Het gebruik van de ORM met als trigger O01 en ORR met trigger O02 wordt uitsluitend gehandhaafd tbv backward compatibility. In versie 2.4 dient OMP te worden gebruikt.

RDE – pharmacy/treatment encoded order message (event O11)

Middels het RDE-bericht wordt de medicatie van de patiënt, zoals vastgelegd en geautoriseerd door de ziekenhuisapotheek , verzonden naar derden. Dit bericht is het gevolg van een receptaanvraag, al dan niet aangeboden middels een OMP-bericht.

REE – pharmacy/treatment encoded order acknowledgement (event O12)

RDS – pharmacy/treatment dispense message (event O13)

RRD – pharmacy/treatment dispense acknowledgement message (event O14)

RGV – pharmacy/treatment give message (event O15)

RAS – pharmacy/treatment administration message (event O17)

RRA – pharmacy/treatment administration acknowledgement message (event O18)

OMG – generic clinical order message (event O19)

Het OMG bericht vervangt het oude ORM-bericht, zie opmerkingen bij ORM bericht.

ORG – generic clinical order acknowledgement message (event O20)

Nieuw bericht vanaf versie 2.4 vervangt in principe het ORR bericht.

OML – laboratory order message (event O21)

Nieuw bericht vanaf versie 2.4 vervangt het oude ORM-bericht. Is nagenoeg gelijk aan het OMG bericht met uitbreiding van de segmenten SAC en TCD. Bv. voor ondersteuning van monster informatie.

ORL – general laboratory order response message (event O22)

Nieuw bericht vanaf versie 2.4 vervangt in principe het ORR-bericht.

ROR – pharmacy/treatment order response (event Q26)

RAR – pharmacy/treatment administration information (event Q27)

RDR – pharmacy/treatment dispense information (event Q28)

RER – pharmacy/treatment encoded order information (event Q29)

RER – pharmacy/treatment dose information (event Q30)

Soortgelijke Berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Meest Bekeken Berichten

Menu