HL7
25
0

Observation Reporting (ORU)

Deze post beschrijft  de overdracht tussen twee  (informatie-) systemen t.a.v. patiëntgeoriënteerde klinische data (communicatie tussen filler en placer).

Begrippen

Placer:  persoon /service die een onderzoek aanvraagt
Filler: Persoon of service die de resultaten produceert van het onderzoek
Battery:  Een set van onderzoeken die bij elkaar horen
Observation: een meting van een onderzoek

Narrative reports as batteries with many OBX

Bij de rapportage van uitslagen m.b.v. HL7 versie 2.2 werd per uitgevoerde verrichting in de regel één enkel OBX segment met de uitslag gestuurd, ook wanneer deze uitslag in principe uit verschillende fragmenten bestond. Voor de ontvanger was het bericht dan moeilijk te interpreteren en er waren vaak specifieke afspraken voor nodig. Het wordt daarom aanbevolen om uitslagen zo gedetailleerd mogelijk door te geven en gebruik te maken van de mogelijkheden die de standaard hiervoor biedt Werd ook al aanbevolen in versie 2.3). In het OBX segment spelen drie velden een rol bij het construeren van berichten met meerdere OBX segmenten per verrichting:

• OBX/02 Value Type,
• OBX/03 Observation Id Suffix en
• OBX/04 Observation Sub Id.

Ieder van deze velden wordt gebruikt voor hele specifieke doeleinden die bij het ontwerp van berichten duidelijk onderscheiden moeten worden. Bij het opdelen van uitslagen over verschillende segmenten kan een scheiding gemaakt worden op grond van de volgende aspecten:

a) Uitslag FRAGMENTEN (m.b.v. OBX/02 Value Type)
Hierbij wordt uitsluitend onderscheiden naar het datatype van de fragmenten en nadrukkelijk niet naar de inhoud of de betekenis van de uitslag.

Voorbeeld (zie ook hoofdstuk 7.4.2.2 van de standaard):

De OBX met de meest significante uitslag komt eerst en bevat ook de referentiewaarden, de evt. overschreiding van grenswaarden en de eenheid.

b) Uitslag COMPONENTEN (m.b.v. OBX/03 Suffix)
Hierbij wordt een onderscheid op grond van de inhoud. De componenten hebben ieder dus een aparte betekenis, zoals bijvoorbeeld vraagstelling en conclusie.

Voorbeeld voor radiologie (zie ook hoofdstuk 7.2.3 van de standaard):

Voorbeeld voor pathologie:

c) Uitslag HERHALINGEN (m.b.v. OBX/04 Sub Id’s)
Hiervan wordt gebruik gemaakt wanneer uitslagen herhaald voorkomen. Bijvoorbeeld in geval van meerdere gevonden organismen in een kweek of bij onderzoek op meerdere monsters.

Voorbeeld voor pathologie met twee afzonderlijke weefsels (zie ook hoofdstuk 7.4.2.4 van de standaard):

Meervoudige geïsoleerde uitslagen (zonder verdere referenties of logische verbanden) kunnen m.b.v. de repetition separator in OBX/05 (Observation Value) geplaatst worden.

Om ontvangen OBX segmenten goed te kunnen verwerken, verdient het aanbeveling om er bij de ontwikkeling van berichten op te letten dat ieder verzonden OBX segment uniek geïdentificeerd kan worden op grond van de combinatie van de velden OBX/02, OBX/03 en OBX/04. Dit is echter geen eis van de standaard.

Verder wordt aanbevolen om de uitslagen van een bepaalde Observation Id (zonder suffix) altijd volledig te rapporteren. Dus wanneer een uitslag uitgebreid wordt, ook de eerder verstuurde fragmenten of componenten opnieuw mee te sturen. Dit om te verhinderen dat een verwijderd fragment ten onrechte bij de ontvanger zou blijven bestaan. De ontvangende applicatie kan dan alvorens de nieuwe resultaten van een bepaalde verrichting te verwerken de voorgaande resultaten verwijderen.

ORU – unsollicited laboratory oservation message (event R01)

Hoewel een ORU-bericht voor het (ongevraagd) oversturen van resul­taatgegevens volgens de stan­daard rappor­ten van meer­dere patiën­ten kan bevat­ten, wordt van deze mogelijkheid voor zover bekend (nog) geen gebruik gemaakt.

Een ORC-segment kan aan het bericht toegevoegd worden wanneer verrichtingen uitgevoerd zijn  n.a.v. een eerder ontvangen order. Het ORC-segment bevat dan de originele ordergegevens.

OUL – unsollicited laboratory oservation message (event R21)

Het gebruik van het OUL^R21 bericht wordt alleen aanbevolen in die situaties waarin monsterinformatie verstuurd dient te worden. In alle overige gevallen wordt het gebruik van ORU^R01 aanbevolen.

  • This message was designed to accommodate laboratory automation systems. It permits the communication of the following kinds of information in addition to the results themselves: relation of the analysis results to a particular container with patient sample (SAC segment),
  • Relation of the analysis results to a particular container with QC sample and the lot and manufacturer information about this sample (SAC-SID segments),
  • Basic identification data (lot, manufacturer, etc.) of the reagents and other substances involved in the generation of analysis results (TCD-SID segments)

QRY/ORF – query for results of observation (events R02, R04)

Voor zover bekend worden Query-berichten (QRY^R02) uitsluitend gebruikt voor het opvragen van de uitslagen van een specifieke patiënt. De aanwezige datum velden in het QRF segment kunnen worden toegepast teneinde de hoeveelheid terug te leveren gegevens te beperken.

Bovenstaand schema is van toepassing wanneer de uitslagen in een record georiënteerd formaat teruggestuurd worden (ORF^R04 bericht). Het is evenwel ook mogelijk om de uitslagen in display formaat te sturen (DSR bericht met opgemaakte rapportage regels in DSP segmenten.

Indien op grond van een correct querybericht blijkt dat er geen data beschikbaar is die voldoet aan de gestelde criteria, dan dient in het antwoordbericht de acknowledgement code AA teruggestuurd te worden (en geen foutcode). Data segmenten zullen in dit geval gewoon ontbreken.

Voorbeeld:

Query (QRY) voor laboratorium uitslagen van de laatste drie dagen in recordformaat:

Antwoordbericht in record formaat met twee verzameldatumtijden:

Antwoordbericht in display formaat met een indicatie (vervolgpointer) dat er in de gewenste periode nog meer verzameldatumtijden beschikbaar zijn:

Antwoordbericht indien vraag geen antwoord oplevert (bijv.. als patiëntnummer ongeldig is).

CRM – clinical study registration message (events C01-C08)

 

CSU – unsollicited study data message (events C09-C12)

 

CM0, CM1, CM2 – clinical trial master file messages

 

Soortgelijke Berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Meest Bekeken Berichten

Menu