HL7
22
0

Financieel Management (DFT)

Zoals in het HL7 handboek is aangegeven, beschrijft deze post de berichten die nodig zijn voor de financiële afwikkeling van de aan patiënten verleende zorg. De berichten die in deze post zijn opgenomen, zijn alle patiëntgerelateerde. Mogelijk worden in de toekomst andere financiële transacties toegevoegd.

In Nederland is een bericht gedefinieerd voor journaalposten. Aangezien het HL7 handboek de weg voor de toekomst openlaat voor niet-patiëntgebonden financiële transacties, is de beschrijving van en de toelichting op dit bericht in het Financial Management hoofdstuk opgenomen.

Geconstateerd moet worden, dat de wijze waarop verleende zorg financieel wordt afgehandeld in Nederland op veel punten afwijkt ten opzichte van de situatie in de Verenigde Staten. Toch is dit hoofdstuk bruikbaar voor Nederland, weliswaar met hier en daar de nodige vrije interpretatie. In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke manier de financiële berichten in Nederland (kunnen) worden toegepast. Uiteraard heeft de Werkgroep zich beperkt tot de toepassingen die bij de Technische Commissie bekend zijn.

De eerste maal, dat een Nederlandse beschrijving is gemaakt betrof de versie HL7 2.3 van 4 december 1998. In januari 2002 is deze versie verschenen voor HL7 V2.4.

BAR/ACK – add patient account (event P01)

Dit bericht werd voorheen gebruikt om de start van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor een patiënt door te geven aan systemen die daarin geïnteresseerd zijn. Ondanks dat dit niet volledig in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van dit trigger event, is de werkgroep PAFM van mening dat het voldoende in de buurt komt om bruikbaar te zijn voor deze toepassing, mede vanwege het feit dat voor  zover bij de TC bekend, dit trigger event niet wordt gebruikt voor zijn oorspronkelijke doel, namelijk het ‘openen van een rekening’.

Voor de gewijzigde registratiemethode vanaf 1 april 2002 zijn hiervoor nieuwe berichten gedefinieerd. Zie hiervoor de Bijlage 1-NL DBC’s bij deze implementatiegids.

BAR/ACK – purge patient accounts (event P02)

Dit bericht werd voorheen gebruikt om het verwijderen van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor een patiënt door te geven aan systemen die daarin geïnteresseerd zijn. Dit kan het geval zijn als de DBC ten onrechte voor die patiënt bij die specialist is gestart.

Voor de gewijzigde registratiemethode vanaf 1 april 2002 zijn hiervoor nieuwe berichten gedefinieerd. Zie hiervoor de Bijlage 1-NL DBC’s bij deze implementatiegids.

DFT/ACK – post detail financial transactions (event P03)

Dit bericht wordt in Nederland gebruikt om verrichtingen vanuit verschillende systemen naar het factureringssysteem te sturen. In Nederland zijn aanvullende gegevens opgenomen in het ZOP (Ordering Provider – aanvullend) segment, het ZDB (DBC traject) segment en het ZRO (Role segment – aanvullend). Zie de segmentuitwerkingen voor de verdere details.

Opmerking: Het ROL segment wordt optioneel achter het PD1 segment geplaatst om informatie op patiëntniveau te verzenden van 1e lijn zorgverleners. Na het PV2 segment betreft het toegevoegde informatie over de zorgverleners van wie informatie wordt verzonden (opnemend arts, verwijzend arts, consulterend arts).  Na de INx segmenten betreft het zorgverlener informatie t.b.v. de verzekeraars.

QRY/DSP – generate bills and accounts receivable statements (event P04)

BAR/ACK – update account (event P05)

Dit trigger event werd voorheen gebruikt om wijzigingen op bestaande Diagnose Behandel Combinaties (DBC) door te geven. Het is niet toegestaan om met dit trigger event een update van de betrokken patënt of specialist/-me door te geven. In dat geval moet de DBC ofwel eerst worden beëindigd en een nieuwe worden gestart, ofwel in geval van een foute ingave kan de trigger event ‘purge patiënt account’ (event P02) hiervoor worden gebruikt.

Voor de gewijzigde registratiemethode vanaf 1 april 2002 zijn hiervoor nieuwe berichten gedefinieerd. Zie hiervoor de Bijlage 1-NL DBC’s bij deze implementatiegids.

BAR/ACK – end account (event P06)

Dit trigger event werd voorheen gebruikt om de beëindiging van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) door te geven.

Voor de gewijzigde registratiemethode vanaf 1 april 2002 zijn hiervoor nieuwe berichten gedefinieerd. Zie hiervoor de Bijlage 1-NL DBC’s bij deze implementatiegids.

BAR/ACK – transmit ambulatory payment classification (APC) groups (event P10)

ZGM/ACK – creëren journaalpost (event Z03)

Het bericht Creëren journaalpost wordt gebruikt om resultaten van financiële transacties in deelsystemen te rapporteren aan het grootboeksysteem, waar de post in het grootboek wordt geboekt. Omdat voor het bericht (nog) geen HL7-event is onderkend, is hiervoor een ‘Z-bericht’ gedefinieerd. Het bericht is als volgt opgebouwd.

Tags:

Soortgelijke Berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Meest Bekeken Berichten

Menu