(Grote) bestanden kopieren via Cloverleaf

Eén van mijn BI collega’s had onlangs via de Service Desk een speciaal verzoek geplaatst. Hij wilde iedere avond om 22.00 uur geautomatiseerd enkele bestanden vanaf productielocatie A kopiëren naar acceptatieserver B en productieserver C. In eerste instantie had ik bedacht dit op te lossen via Windows geplande taken op…

Image, series, slice, stack, collection en multi-frame

Elke miniatuur in het informatie- of matrixvenster binnen Sectra IDS7 vertegenwoordigt één serie zoals ontvangen uit de modaliteit. Een serie kan bestaan ​​uit een of meer afbeeldingen (slices). Een serie met meerdere afbeeldingen wordt een stack genoemd. In dit voorbeeld hebben we één CR- en één CT-onderzoek. Het eerste onderzoek…

Sampling Mode in Ivanti Workspace Manager

Door gebruik te maken van Zero Profiles binnen RES Workspace Manager, kunnen specifieke gebruikersinstellingen (User Settings) worden opgeslagen in het gebruikersprofiel (User Profile). Door deze op een fileshare/homedrive op te slaan wordt er flexibiliteit gecreëerd, waardoor instellingen worden ingeladen ongeacht op welke werkplek de gebruiker inlogt. De user preferences worden…

Verwerkersovereenkomst

De Europese Privacyverordening AVG heeft een nieuwe naam voor de bewerkersovereenkomst: verwerkersovereenkomst. Dit sluit aan bij de veranderde termen ‘verantwoordelijke’ (‘controller’) die is vervangen door verwerkingsverantwoordelijke en ‘bewerker’ (‘processor’) die is aangepast tot verwerker. Op deze pagina hanteren we voorlopig nog de oude benamingen. Wat is een bewerkersovereenkomst? Een bewerkersovereenkomst…

Unieke Zorg Identificatienummer (UZI)

Dit document biedt u het overzicht van hoe u om dient te gaan met de landelijke identificatie van zorgverleners in de HL7 berichten. In het kort gaat het om alle berichten die verstuurd worden waarin een zorgverlener genoemd wordt. Nog korter gezegd gaat het daarmee dus om alle berichten. Het…

Diagnose Behandel Combinaties (DBC)

Deze bijlage van de Nederlandse implementatierichtlijnen voor HL7 versie 2.4 beschrijft berichten die samenhangen met alle vormen van gegevensuitwisseling rond Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), inclusief de daarmee samenhangende concepten (met name het zorgtraject en de verwijzing) conform specificaties opgesteld door het DBC2003 project en DBC-Onderhoud. Deze specificaties zijn mede gebaseerd…

Document Management (MDM)

Deze sectie definieert de transactieset voor medisch documentbeheer (MDM). Het ondersteunt de verzending van nieuwe of bijgewerkte documenten of informatie over hun status (sen). De triggergebeurtenissen en berichten kunnen worden onderverdeeld in twee brede categorieën, een die de statussen van documenten beschrijft, en een die beide de statussen beschrijft en…

Scheduling (SIU)

Hoofdstuk 10 van de HL7 standaard beschrijft berichten die dienen om informatie over gebeurtenissen door te geven, die samenhangen met het plannen van afspraken in de context van de gezondheidszorg. De standaard bevat specificaties voor drie berichtcategorieën, te weten: Request transactions Dit betreft verzoeken voor het plannen van afspraken en…
Menu